Phụ kiện chính thức dành cho dòng Galaxy Tab S9 Ultra bị rò rỉ

Chúng ta có thể hiểu hơn về thiết kế của Galaxy Tab S9 Ultra thông qua ảnh kết xuất mới cùng với bảng thông số kĩ thuật và danh sách phụ kiện.