Nhật Linh

Nhật Linh

Yêu Samsung và thích uống cafe <3

Galaxy S21

Lộ tên mã của Galaxy S22

Samsung dường như sẽ thay đổi cách thức đặt tên mã trên dòng Galaxy S22 sau một thời gian dài...

Page 1 of 20 1 2 20