Dòng Galaxy S22 cũng đã nhận được bản cập nhật tháng 7 năm 2023